All

Quạt cây KDK-A40H

Quạt cây KDK-A40H

2.400.000₫

Quạt cây KDK A40H Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường và làn gió tự nhiên do quạt được lắp sẵn cảm biến nhiệt....

Thêm vào giỏ hàng
Quạt cây KDK-P41U

Quạt cây KDK-P41U

1.600.000₫

Quạt cây KDK P41U Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường và làn gió tự nhiên do quạt được lắp sẵn cảm biến nhiệt....

Thêm vào giỏ hàng
Quạt cây KDK P40U

Quạt cây KDK P40U

1.750.000₫

Quạt cây KDK P40U Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường và làn gió tự nhiên do quạt được lắp sẵn cảm biến nhiệt....

Thêm vào giỏ hàng
Quạt cây KDK P40V

Quạt cây KDK P40V

2.000.000₫

Quạt cây KDK P40V Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường và làn gió tự nhiên do quạt được lắp sẵn cảm biến nhiệt....

Thêm vào giỏ hàng
Quạt cây KDK P40W

Quạt cây KDK P40W

2.600.000₫

Quạt cây KDK P40W Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường và làn gió tự nhiên do quạt được lắp...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt cây có điều khiển KDK M40K

Quạt cây có điều khiển KDK M40K

2.650.000₫

Quạt cây có điều khiển từ xa KDK M40K Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt treo tường KDK-K50RA/K50UA

Quạt treo tường KDK-K50RA/K50UA

1.500.000₫

Quạt treo tường KDK K50RA Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt treo tường KDK-M40C

Quạt treo tường KDK-M40C

1.750.000₫

Quạt treo tường KDK M40C Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường và làn gió tự nhiên do quạt được lắp sẵn...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt treo tường KDK M40M

Quạt treo tường KDK M40M

1.850.000₫

Quạt treo tường KDK M40M Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt bàn KDK-A40B

Quạt bàn KDK-A40B

1.350.000₫

Quạt bàn KDK A40B Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường và làn gió tự nhiên do quạt được lắp sẵn cảm biến nhiệt....

Thêm vào giỏ hàng
Quạt bàn KDK A40A

Quạt bàn KDK A40A

1.250.000₫

Quạt bàn KDK A40A Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt bàn KDK A30A

Quạt bàn KDK A30A

1.150.000₫

Quạt bàn KDK A30A Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt trần KDK N56YG

Quạt trần KDK N56YG

1.550.000₫

Quạt trần hộp số KDK N56YG Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường và làn gió tự nhiên do quạt được lắp sẵn cảm...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt trần KDK M56PR

Quạt trần KDK M56PR

2.400.000₫

Quạt trần có điều khiển KDK M56PR Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường và làn gió tự nhiên do quạt được...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt trần KDK R48SP

Quạt trần KDK R48SP

3.800.000₫

Quạt trần có điều khiển KDK R48SP Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường và làn gió...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt trần KDK S56XV

Quạt trần KDK S56XV

4.400.000₫

Quạt trần có điều khiển KDK S56XV Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường và làn gió tự nhiên do quạt được lắp sẵn...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt trần 5 cánh KDK R60VW

Quạt trần 5 cánh KDK R60VW

9.000.000₫

Quạt trần có điều khiển KDK R60VW Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường và làn gió tự nhiên do quạt được...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt trần 3 cánh KDK M60XG

Quạt trần 3 cánh KDK M60XG

1.250.000₫

Quạt trần có điều khiển KDK M60XG Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với môi trường và làn gió tự nhiên do quạt được...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt trần 4 cánh KDK M56XR

Quạt trần 4 cánh KDK M56XR

2.400.000₫

Quạt trần có điều khiển KDK M56XR Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện...

Thêm vào giỏ hàng
Quạt trần 5 cánh KDK Z60WS

Quạt trần 5 cánh KDK Z60WS

5.000.000₫

Quạt trần có điều khiển KDK Z60WS Thương hiệu quạt máy KDK có bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới, kiểu dáng an toàn, thân thiện với...

Thêm vào giỏ hàng